Hitne stomatološke intervencije: +381 (63) 224 363

Njegoševa 65, Beograd, Vračar Pogledaj Lokaciju

Terenske stomatološke usluge

Dental M - Terenske usluge

Stomatološka ordinacija Dental M poseduje mobilni stomatološki aparat koji pruža mogućnost teško pokretnim i nepokretnim licima da stomatološki pregled obave kod kuće.

Veliki broj zahvata i intervencija koje pružamo u ordinacijskim uslovima možemo obaviti i u Vašem domu.

Stomatološke usluge koje obavljamo u kućnim uslovima su sledeće:

  • Popravka zuba i stavljanje ispuna
  • Izrada totalnih proteza
  • Izrada parcijalnih proteza
KOMPLETNE USLUGE
  • Vađenje zuba
  • Lečenje kanala korena zuba
  • Izrada metalo-keramičkih krunica

Napominjemo da je zakazivanje kućnih poseta potrebno zakazati 24 sata ranije radi organizacije naših stomatologa koji izlaze na teren. Zakazivanje kućnih poseta može se obaviti isključivo putem telefona.

+381 (11) 244 03 44


Online zakazivanje stomatoloških pregleda:

Zakažite Pregled