Hitne stomatološke intervencije: +381 (63) 224 363

Njegoševa 65, Beograd, Vračar Pogledaj Lokaciju

Stomatološke usluge ordinacije Dental M

Stomatološka ordinacija Dental M vrši kompletne usluge iz različitih oblasti stomatologije. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća i pitanja u vezi stomatoloških termina pozovite nas ili nam pišite putem elektronske pošte.

Konzervativna stomatologija

Iz oblasti konzervativne stomatologije pružamo sledeće usluge: Uklanjanje karioznih oštećenja sa površine i dubine zuba i nadoknađivanje istih ispunima, nadoknađivanje odlomljenih delova zuba estetskim ispunima, terapija korena zuba, uklanjanje nerva, ispunjavanje korenskih kanala zuba, konzervativne nadogradnje većih oštećenja zuba.

Lečenje bolesti usta

Iz oblasti lečenja bolesti usta pružamo sledeće usluge: Terapija hroničnih i akutnih obolenja desni (gingiva) konzervativnim i hirurškim metodama, uklanjanje kamenca (konkremenata) i mekih naslaga.

Oralna hirurgija

Iz oblasti oralne hirurgije pružamo sledeće usluge: Vađenje impaktiranih zuba (ekstrakcija), resekcija korena zuba, postavljanje implantata, uklanjanje frenuluma, nivelacija koštanih grebenova.

Ortopedija vilica - Ortodoncija

Iz oblasti ortopedije vilica pružamo sledeće usluge: Fiksni i mobilni aparati sa kontrolama i zamenom elemenata u istima.

Dečija i preventivna stomatologija

Iz oblasti dečije i preventivne stomatologije pružamo sledeće usluge: Vađenje mlečnih zuba, lečenje mlečnih zuba, zalivanje fisura, terapija korena mlečnog zuba.

Estetska stomatologija

Iz oblasti estetske stomatologije pružamo sledeće usluge: Izrada ispuna na prednjim zubima, beljenje zuba, čišćenje i poliranje zuba, zubni nakit.

Protetika

Iz oblasti protetike pružamo sledeće usluge: Izrada parcijalnih i totalnih pločastih proteza i reparacija istih (prelomi, dodatak zuba i kukica), izrada wizil proteza sa direktnim i indirektnim sistemom fiksacije (sve vrste atečmena - kombinovani radovi), izrada metalokeramičkih i bezmetalnih krunica i mostova, izrada protetskih nadoknada na implantatima, izrada livenih nadogradnji kao i privremenih kruna.

Ostale stomatološke usluge

Izrada štitnika kod škrgutanja zubima (bruksizam), sportski štitnici za zube.

+381 (11) 244 03 44


Online zakazivanje stomatoloških pregleda:

Zakažite Pregled