Hitne stomatološke intervencije: +381 (63) 224 363

Njegoševa 65/5, Beograd Pogledaj Lokaciju

11 Jan

Oralna hirurgija

Resekcija korena zuba

Resekcija korena zuba ili apikotomija je sečenje inficiranog, apikalnog dela korena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora (prostor iznad vrha korena zuba). Radi se u slučajevima kada na vrhu korena postoje patološki proces koji se konzervativnim lečenjem ne može ukloniti. Apikotomija se radi u lokalnoj anesteziji, a mogu se primeniti različiti rezovi zavisno od veličine procesa, broja zuba, prisustva fistule. Nakon kiretaže rana se ispira fiziološkim rastvorom i postavljaju se šavovi koji se skidaju šestog ili sedmog dana posle intervencije. Na ovaj način se može sačuvat zub koji bi u suprotnom morao da se izvadi.

Hemisekcija zuba

Hemisekcijom ili disekcijom zuba moze se zadržati jedan od dva korena donjih molara ili gornjih molara dok se drugi korenovi uklanjaju. Na ovaj način se preostali koren može koristiti za fiksni protetski rad. U stvari, hemisekcijom se zadržava onaj koren koji se može endodonskim putem korektno izlečiti i koristiti u protetske svrhe. Na ovaj način se izbegava vađenje zuba, a izlečeni korenovi mogu poslužiti za solo krunu ili kao kotve za fiksne protetske radove. Intervencija je jednostavna. Kao i kod vađenja zuba aplikuje se lokalna anestezija uradi separacija korenova i pogodnim instrumentom izvadi željeni koren.

Vađenje impaktiranih zuba

Ovde se misli najčešce na vađenje osmica, odnosno umnjaka. Ako se na rengen snimku utvrdi da su umnjaci u takvom položaju da ne mogu da izrastu pravilno ili nemaju dovoljno mesta treba planirati njihovo vađenje. Vađenje impaktiranih zuba bolje je izvršiti u mlađem dobu, u vreme punog zdravlja pacijenta, dok je kost relativno meka, elastična, dobro prokrvljena, a rast korenova još nije završen (oko 16. god.). Ako se još i u osmoj godini utvrdi da umnjaci neće imati mesta, može se planirati germectomio (žarmektomija), vađenje zubne klice, jer još nije počela kalcifikacija zubne krune. Vađenje umnjaka se odlaže ako se očekuje njegovo nicanje, ako je potreban iz protetskih razloga ili se radi o dubokoj impakciji koja ne pričinjava nikakve smetnje a vađenje bi bilo teško.

Dr. Miloš Sinadinović

Završio stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu 1991. godine. Radi i vodi ordinaciju Dental M već 22 godine u privatnoj praksi. Obavlja stomatološke usluge iz oblasti konzervative i protetike.

Komentari i pitanja